Διαγνωστικοί έλεγχοι & Αξιολόγηση πυρόπληκτης κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Αξιολόγηση πυρόπληκτης κατοικίας & προσδιορισμός εναπομένουσας αντοχής δομικών στοιχείων κατασκευής
  • Ημερομηνία: Οκτώβριος 2021

Σχετικά με το έργο

Έλεγχος εναπομένουσας αντοχής δομικών στοιχείων κατασκευής.

  • Προσδιορισμός βάθους ασβεστοποίησης.
  • Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών σιδηροπλισμού.
  • Πυρηνοληψία.
  • Κρουσιμέτρηση & Υπερηχογράφηση.
  • Προσδιορισμός ενανθρακωμένης ζώνης σκυροδέματος.
  • Αξιολόγηση γενικότερης συμπεριφοράς.
Μελέτη επεμβάσεων ξενοδοχείου
Υπολογισμός εναθράκωσης

Σχετικά Έργα

Διαγνωστικοί έλεγχοι & Αντισεισμική Αξιολόγηση Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Διαγνωστικοί έλεγχοι & Αντισεισμική Αξιολόγηση Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Έλεγχος αντοχής δομικών στοιχείων κατασκευής & αξιολόγηση πιθανής ενεργής διάβρωσης σιδηροπλισμών

  • Στατική μελέτη επάρκειας & επεμβάσεων.
  • Εντοπισμός πιθανής διάβρωσης σιδηροπλισμών & πρόταση επισκευής.
Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17