Η StReCon-Design, αναλαμβάνει την εκπόνηση Στατικών Μελετών Αποτίμησης & Ενίσχυσης -Αποκατάστασης υφιστάμενων κατασκευών (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, παραδοσιακά / διατηρητέα κτίρια από λιθοδομές, μεταλλικά κτίρια) διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία λογισμικού ανάλυσης & σχεδιασμού τεχνικών έργων και εξειδικευμένη γνώση πάνω στον τομέα αυτό. Η πολυετής εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία σε έργα υφιστάμενων κατασκευών την καθιστά ανταγωνιστική, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:  

  • Γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και επανασύσταση ξυλοτύπων. 
  • Αξιολόγηση και υπολογισμός των υφιστάμενων μηχανικών χαρακτηριστικών του φορέα καθώς και των σιδηροπλισμών του όπου απαιτείται. 
  • Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα ή φέρουσα λιθοδομή βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή EC8-3. 
  • Στατικός έλεγχος επάρκειας της κατασκευής και εντοπισμός των σημείων ανεπάρκειας της. 
  • Ενίσχυση – Αποκατάσταση – Επισκευή του φέροντος οργανισμού και των ανεπαρκειών, συνοδευόμενο με πλήρες τεύχος υπολογισμού και τελικών ξυλοτυπικών σχεδίων. 

 

Στατικός Επανέλεγχος & Αποκατάσταση σε Σεισμόπληκτα – Πυρόπληκτα Κτίρια

αναλαμβανουμε:

  • Διερεύνηση απομένουσας αντοχής σκυροδέματος και σιδηροπλισμού.
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης όσον αφορά τις συνέπειες της πυρκαγιάς ή σεισμού στην κατασκευή.
  • Βαθμονόμηση βλαβών-ζημιών.
  • Μελέτη Αποκατάστασης – Ενισχύσεων πυρόπληκτων ή σεισμόπληκτων κατασκευών.
  • Εκτέλεση των εργασιών Αποκατάστασης – Ενίσχυσης της Κατασκευής.

‘Αλλες Υπηρεσίες

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

Σε υφιστάμενες κατασκευές με σκοπό την αναλυτική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση και Αντισεισμική Αξιολόγηση του δομικού φορέα.

Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο αυτό, με στόχο την ενίσχυση και προστασία του υφιστάμενου δομικού φορέα.

Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο κόστους  & τον χρονικό προγραμματισμό έργων.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17