Οι Υπηρεσίες Μας

Αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο στο πεδίο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων & της Αντισεισμικής Αξιολόγησης όσο και στο πεδίο των Μελετών Στατικής Επάρκειας & Επισκευών – Ενισχύσεων των υφιστάμενων κατασκευών, κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Τι Κάνουμε

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

Στατικές Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης

Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Διαχείριση Κατασκευαστικών εργασιών

Ψάχνετε τον ιδανικό συνεργάτη για το έργο σας;

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

Η StReCon Design ειδικεύεται στον τομέα της Αντισεισμικής αξιολόγησης & διερεύνησης των υφιστάμενων κατασκευών, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα Μη Καταστροφικών ελέγχων & Ημι Καταστροφικών για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της κατασκευής. Παράλληλα γίνεται και αξιολόγηση επιπρόσθετων κρίσιμων παραμέτρων της κατασκευής που απαιτούνται σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια γεωμετρικής αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού, με αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι σε θέση να κάνει επανασύσταση των ξυλοτυπικών σχεδίων όπου απαιτείται. Συνοψίζοντας η εταιρεία αναλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

 • Κρουσιμέτρηση 
 • Υπερηχοσκόπηση
 • Μαγνητογράφιση οπλισμού
 • Εντοπισμός διάβρωσης οπλισμού με μέτρηση Ημι-δυναμικού
 • Εντοπισμός πάχους ενανθράκωσης οπλισμένου σκυροδέματος είτε από ατμοσφαιρική ρύπανση ή από προσβολή πυρός
 • Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένης ζώνης σκυροδέματος μετά από προσβολή από πυρκαγιά
 • Ακριβής ποσοστιαία μέτρηση χλωριόντων με χημικά μέσα ή επί τόπου στο πεδίο. 

 

 

 • Διεισδυτικά υγρά για ανίχνευση επιφανειακών ατελειών σε τμήματα δομικού χάλυβα
 • Θερµογραφία για ανίχνευση ρωγμών και αποκολλήσεων σε δομικό χάλυβα
 • Μετρήσεις εύρους ρωγμών

Ημι-καταστροφικοί έλεγχοι Οπλισμένου σκυροδέματος και φορέων από Λιθοδομή

 • Επίπεδοι γρύλοι σε Φέρουσες Λιθοδομές
 • Λήψη πυρήνων από Οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά και Λιθοδομές για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση αντοχής από πιστοποιημένα κρατικά ιδρύματα. 

Στατικό Έλεγχο Επάρκειας Υφιστάμενων Κατασκευών καθώς και Μελέτες Επεμβάσεων & Ενισχύσεων

Η StReCon-Design, αναλαμβάνει την εκπόνηση Στατικών Μελετών Αποτίμησης & Ενίσχυσης -Αποκατάστασης υφιστάμενων κατασκευών (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, παραδοσιακά / διατηρητέα κτίρια από λιθοδομές, μεταλλικά κτίρια) διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία λογισμικού ανάλυσης & σχεδιασμού τεχνικών έργων και εξειδικευμένη γνώση πάνω στον τομέα αυτό

Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η StReCon-Design, μέσω της πολυετής της εμπειρίας, είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την Διαχείριση & Διοίκηση της κατασκευής ενός έργου (Project Management).

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17