Πυρόπληκτη κατοικία στο Μάτι

Διαγνωστικοί έλεγχοι, αποτίμηση & επεμβάσεις πυρόπληκτης κατοικίας
 • Ημερομηνία: Νοέμβριος 2018

Σχετικά με το έργο

Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος & χάλυβα

 • Υπερηχογράφιση.
 • Μέτρηση βάθους ασβεστοποίησης σκυροδέματος.
 • Πυρηνοληψία.
 • Αποκοπή οπλισμού & μέτρηση εφελκυστικής αντοχής.
 • Πυροτέστ.

Σχετικά Έργα

Αξιολόγηση διατηρητέου κτιρίου

Αξιολόγηση διατηρητέου κτιρίου

Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών και φέρουσας ικανότητας κτιρίου από λιθοδομή

 • Κρουσιμέτρηση λιθοσωμάτων.
 • Κρουσιμέτρηση κονιάματος.
 • Πυρηνοληψία.
 • Αποτίμηση κατασκευής.
 • Πρόταση επεμβάσεων.
Διαβάστε Περισσότερα
Αντισεισμική αξιολόγηση ξενοδοχείου

Αντισεισμική αξιολόγηση ξενοδοχείου

Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών και φέρουσας ικανότητας κτιρίου από λιθοδομή

 • Κρουσιμέτρηση λιθοσωμάτων.
 • Κρουσιμέτρηση κονιάματος.
 • Πυρηνοληψία.
 • Αποτίμηση κατασκευής.
 • Πρόταση επεμβάσεων.
Διαβάστε Περισσότερα
Εργοστάσιο Τοματοποιίας “Α.ΒΙ.ΚΩ”

Εργοστάσιο Τοματοποιίας “Α.ΒΙ.ΚΩ”

Μη καταστροφικοί έλεγχοι και δομική αξιολόγηση κτιρίου

 • Έλεγχος πιθανής διάβρωσης με ημιδυναμικά και ειδικής αντίστασης σκυροδέματος.
 • Μέθοδος κρουσιμέτρου & υπερήχου.
 • Μέτρηση αλκαλικότητας σκυροδέματος.
 • Πυρηνοληψία.
 • Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητογράφο.
Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνία

Αχιλλέως Κύρου 4, 115 25, Αθήνα.

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17